Sistem Pangkalan Data
Geospatial PerhutananPengenalan

Sistem Pangkalan Data Geospatial Perhutanan

Sistem Pangkalan Data Geospatial Perhutanan membantu pengguna terutama Pentadbir memantau hutan dan keadaan mukabumi hutan setiap masa. Hutan-hutan diseluruh semenanjung dibahagikan mengikut setiap negeri dan negeri-negeri berkenaan diselaraskan oleh pengguna berdaftar. Beribu pejabat di Jalan Salahudin, Pentadbir sistem berkuasa penuh memantau aktiviti pengguna, maklumbalas pengguna dan pengubahsuaian data pemetaan mengikut faktor semasa.

tor hutan dan keadaan mukabumi hutan setiap masa. Hutan-hutan diseluruh semenanjung dibahagikan mengikut setiap negeri dan negeri-negeri berkenaan diselaraskan oleh pengguna berdaftar. Beribu pejabat di Jalan Salahudin, Pentadbir sistem berkuasa penuh memantau aktiviti pengguna, maklumbalas pengguna dan pengubahsuaian data pemetaan mengikut faktor semasa.

 


 Pentadbir (Administrator)
        . Pemantauan aktiviti Pengguna
        . Pengurusan GIS
        . Pengurusan Pengguna
        . Pengurusan Data
        . Pengurusan HSK
        . Pengurusan Maklumbalas
        . Pengurusan Laporan

Pengguna (User)
        . Pengurusan GIS
        . Pengurusan Maklumbalas
        . Pengurusan Data